معرفی آزمایشگاه بهار

 تاریخچه آزمایشگاه تشخیص پزشکی بهارکرمانشاه

دکترمحمدرسول زارعی مؤسس ومسئول فنی آزمایشگاه بهار

دانش آموخته دکترای علوم آزمایشگاهی (د.ع.پ ایران)1374

آزمایشگاه بهاردراردیبهشت ماه سال 1377درشهرستان کرمانشاه آغازبه کارنمود.این مرکزدرراستای ارایه خدمات تشخیص آزمایشگاهی باکیفیت ضمن بهره گیری ازبرترین تجهیزات روز وکادری مجرب درفضای فیزیکی با مساحت  بیش از1300مترمربع افتخار خدمت رسانی به مردم رادارد.

اهداف آزمایشگاه:

·         ارائه خدمات صحیح و دقیق به بیماران

·         رضایت مندی مراجعین محترم با ارائه سرویس مناسب

·         ارائه جواب ها از طریق فضای مجازی و سایت آزمایشگاه

·         بکارگیری پرسنل مجرب و دستگاه ها و تکنیک های بروز

·         بهره گیری از استانداردهای کشوری در حوزه خدمات آزمایشگاهی

·         تامین نیاز پزشکان بالینی جهت خدمات جامع تر برای بیماران

·         همکاری با اساتید هئیت علمی در خصوص انجام طرح های دانشگاهی