نحوه دریافت فایل جواب

راهنمای دریافت نتیجه آزمایش ازوبسایت آزمایشگاه بهار 

 

1. در صفحهاصلی سایت  درقسمت زیرعکس های متحرک وارد تب جوابدهی آنلاین شوید

2.درکادر فوقانی شماره پذیرش «شماره قبض»را واردکنید  ودرکادر پایینی شماره تلفن همراه ( رمز عبور) که موقع پذیرش به متصدی آزمایشگاه داده اید،وارد نمایید و سپس تکمه «ورود» را فشار دهید.

3. نتایج آزمایش شما برروی صفحه کامپیوتر برای مشاهده ظاهر می شود.

4. برای دریافت نسخه چاپ شده، ابتدا باید گزارش آزمایش را به صورت PDF در کامپیوتر خود ذخیره کرده و سپس با چاپگر آنرا چاپ کنید.

توجه :

درصورت عدم موفقیت دراخذاینترنتی جواب مواردزیر راکنترل نمایید:

1-تسویه حساب هزینه آزمایش انجام نشده ویا نسخه نقص دارد.

2-جواب شما ازنوع نموداری است(الکتروفورز-اسپرموگرام -سلامت جنین) 

3-درموقع پذیرش فاقدشماره تلفن همراه بوده ویا اشتباه ثبت شده است.

دریافت حضوری نتیجه آزمایش 

در تمام روزهای کاری و غیرتعطیل از ساعت 4عصر تا 8 شب  ضمن رعایت تاریخ جوابدهی با در دست داشتن قبض آزمایش می توانید به قسمت جوابدهی مراجعه و نتایج آزمایش خود را دریافت کنید.